Güneş, Amerika'nın Elektrik Üretim Sektöründe Petrol, Kömür ve Doğal Gazın Toplamından Daha Fazla İstihdam Sağlıyor
February 13, 2017 14:19
1 DAKİKALIK OKUMA GEREKTİRİR.

Birleşik Devletler'de geçtiğimiz yıl, güneş enerjisinde, kömür, petrol ve doğal gazdan elektrik üretimine göre daha fazla insan istihdam edildi. Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı'nın yeni raporuna göre, 2016'da güneş enerjisi, Elektrik Üretim Sektörü'nün iş gücünün %43'ünü istihdam ederken, fosil yakıtlar toplamda %22'sinin istihdamını sağladı. Bu, Trump'ın, yeşil enerji projelerinin Amerikan Ekonomisi için kötü olacağı iddiasını çürütmek isteyenler tarafından memnuniyetle karşılanan bir istatistik oldu.

 

Rapora göre, 374,000'e yakın insan güneş enerjisinde istihdam edilirken, petrol, kömür ve doğal gaz toplamda 187,000'in biraz üzerinde iş gücü istihdamı sağladı. Ülkenin solar iş gücündeki hızlı ekonomik gelişme, genişleyen üretim kapasitesiyle bağlantılı kurulum çalışmalarına atfedilebilir. İstihdam sağlamadaki uçurum, kömürden net üretimin son on yıl boyunca %53 düşmesi ile büyüyor. Aynı dönemde doğal gazdan elektrik üretimi %33 artarken, solar üretim %5,000 arttı.

 

Rapora göre, yakıt imali ve elektrik üretimi, %55 ya da 1,1 milyonu fosil yakıtlarda çalışanlar olmak üzere, geçen yıl toplam 1,9 milyon çalışana direkt iş imkanı sağladı. Enerji Bakanlığı enerji iletimi, depolanması ve dağıtımı ile ilgili 2,3 milyon daha ayrı iş tanımlıyor.

 

Güneş enerjisi, Amerika Ekonomisine geçtiğimiz yıl 73,615 yeni iş kazandırırken, rüzgar enerjisi buna 24,650 iş daha ekledi.


 

(Forbes)

Çeviren Elif Cansu İlhan

güneş istihdam

EN İYİ DENEYİM İÇİN LÜTEN CİHAZINIZI DİK KULLANINIZ.