BİLGİ BANKASI

Enerji Masası raporlarını, bilgilerinizi bizimle paylaşarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Banktrack 16.11.2016

Paris Anlaşması sonrası büyük bankalar

Rapor'un sadece İngilizce versiyonu indirilebilir.

Paris Anlaşması sonrası dünyanın önde gelen bankaları finansman kriterlerinde ne gibi değişikliklere gitti? Banktrack, Rainforest Action Network, Friends of the Earth Fransa, Urgewald ve Market Forces'dan detaylı inceleme raporu.

TEMİZ HAVA HAKKI PLATFORMU TEMMUZ 2016

Türkiye'de hava kirliliği: Kara rapor

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel açıdan kanıtlanırken ülkemizde hava kirliliği de giderek artmaktadır.

Hava kirliliğinin yaygınlaşarak, bir halk sağlığı sorunu haline gelmesinin en önemli nedenleri kentleşme, ulaşım ve sanayileşmedir. Bu üç kaynak bir kısır döngü içinde birbirlerini etkilemektedir. Sanayileşmeyle birlikte endüstriyel tarım uygulamalarına geçiş kırsal işsizliği arttırmış ve böylece kırdan kente göç hızlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da kent büyüdükçe yaşayan insan sayısı artmakta, kentin konuşlandığı alan genişlemekte, ısınma kaynaklı kirletici miktarı artmaktadır.

GREENPEACE TEMMUZ 2016

Enerji [D]evrimi

Türkiye enerji sektörü için düşük karbonlu bir büyüme planı.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için, enerji tüketme ve üretme biçimimizde köklü bir dönüşümü derhal başlatmamız ve gelecek on yıl içinde bunları çoktan uygulamaya koymuş olmamız gerektiği konusunda mutabıklar. Bu zorlu görevin ölçeği, bir yandan ekonomik büyümeyi korurken, diğer yandan da enerjiyi üretim, tüketim ve dağıtım yöntemlerimizde topyekün değişiklik yapmayı gerektiriyor. Yıkıcı etkilerin yaşanmaması için küresel ısınma artışını 2°C'nin altında sınırlayabilmemizi bir devrimden baska hiç bir şey sağlayamaz.

GREENPEACE TEMMUZ 2016

Sessiz Katil

Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli?

Nefes almak hayatı tehdit etmemeli. Çocuklar oyun oynarken soludukları hava sebebiyle astım olmamalı ya da gelişim bozuklukları yaşamamalı. Bu dünyadaki en temel haklardan biri olan nefes almak, hatta temiz hava ile nefes almak, en önemli haklardan biri olmalı. Ancak belli ki hükümetler ve enerji şirketleri, bu hakkı tanımıyor.

İNTERAKTİF

Elektrik Enerjisinde Yapıtaşları

Dünya nasıl yenilenebilir enerjiye doğru yol alıyor.

ŞİMDİ İNCELE

Son Eklenen Haberler ve Analizler

Rüzgar Enerjisi Ucuzlamaya Devam Ediyor

Rüzgar Enerjisi Maliyetleri 2030'a...

Hindistan'ın kömür tüketimindeki büyüme...

Hindistan'ın kömür tüketimi son...

ANALİZ

YEKA ve eksik azaltım usulü elektrik...

2017, Türkiye'de yenilenebilir enerji açısından yeni bir yatırım modelinin ihaleye çıktığı yıl oldu. Konya/Karapınar güneş ihalesi ve...

ANALİZİ OKU

EN İYİ DENEYİM İÇİN LÜTEN CİHAZINIZI DİK KULLANINIZ.